Analýza trhu, tvorba marketingovej stratégie, budovanie značky

Analýza trhu

Analýza trhu je základom pre prosperujúcu budúcnosť každej začínajúcej spoločnosti. Utvára nám totiž jasný obraz o veľkosti trhu i maximálnom obrate, ktorý na ňom možno s vybraným produktom či službou dosiahnuť. Práve na základe týchto informácií neskôr pre vás dokážeme stanoviť správne podnikateľské ciele a tiež zvoliť takú marketingovú i obchodnú stratégiu, ktoré vám pomôžu dané ciele skutočne dosiahnuť.

Tvorba marketingovej stratégie

Nástrojov a možností, pomocou ktorých môžete osloviť vašu cieľovú skupinu, je mnoho. Nie každý z nich vám však skutočne zaručí, že vám prinesie reálnych zákazníkov, a teda požadovaný zisk. Je preto nevyhnutné poznať trh, potenciál vášho produktu či služby a na základe toho vybrať službu, ktorá bude pre vaše podnikanie efektívna. Okrem toho, že pre vás vyberáme vhodné spôsoby propagácie, hľadáme tiež správne kanály, prostredníctvom ktorých komunikovať. To všetko preto, aby vám reklama pomáhala úspešne dosahovať vaše vytýčené ciele.

Budovanie značky a reputácie

Založiť si firmu a dostať sa do povedomia verejnosti je v súčasnom vysokokonkurenčnom prostredí stále náročnejšie. Rovnako ako je v prostredí internetu stále náročnejšie získať si naspäť stratenú dobrú povesť. Čo je však náročné, rozhodne nie je nemožné. A čo sa možno zdá niekomu ako nemožné, to je pre nás výzvou. Ak si nás preto na ceste za vaším úspechom vyberiete za partnera, môžete sa spoľahnúť, že všetky naše digitálne a kreatívne sily spojíme do jedného celku a pomocou správne zvolenej marketingovej stratégie, reklamy a PR aktivít vašu značku, produkt či službu ukážeme verejnosti v pozitívnom svetle.

Tvorba webstránok, eshopov a mobilných aplikácií

Tvorba webstránok a eshopov

S ohľadom na vaše požiadavky a vkus vašej cieľovej skupiny popúšťame pri tvorbe webstránok uzdu našej fantázie. Len tak docielime, aby sme pre vás a vašich klientov vytvorili čo najoriginálnejší web s neopakovateľným dizajnom a funkciami, ktorý vás posunie ďaleko pred vašu konkurenciu. Nezabúdame pritom na to, aby sa návštevník na stránke ľahko zorientoval a mohol si váš web prezrieť na akomkoľvek zariadení. Navyše, aby ste s ničím nemali starosti, pre vašu webstránku zabezpečíme aj komplexný copywriting.

Tvorba mobilných aplikácií

Pre isté druhy spoločností je mobilná aplikácia nevyhnutnosťou, pre iné len doplnkovou službou, ktorá môže slúžiť na zvýšenie povedomia o značke či jednoducho ako konkurenčná výhoda. Nech už potrebujete mobilnú aplikáciu na čokoľvek, môžete sa na nás obrátiť. Aplikácie tvoríme nielen na mieru vášho podnikania, ale aj na mieru vašej cieľovej skupiny. Pri tvorbe Android aplikácií poctivo dodržiavame Google Material Design a, naopak, pri iOS aplikáciách vždy máme na mysli fakt, že Apple má iný dizajnový štandard. Či si teda vyberiete aplikáciu pre Android alebo iOS, budeme sa usilovať o to, aby zodpovedala stanoveným dizajnovým štandardom, ako aj požiadavkám a vkusu jej budúcich užívateľov.

SEO optimalizácia, zvýšenie predaja a výkonnosti, PPC platená reklama

SEO optimalizácia

Práve naopak. Odkazy umiestňujeme na relevantné webstránky s unikátnym obsahom, vďaka čomu sa na váš web dostanú tí zákazníci, ktorí sa skutočne zaujímajú o segment, v ktorom pôsobíte. Práve tak dosiahneme nielen zvýšenie pozícií vo vyhľadávačoch, ale aj to, aby sa z vašich potenciálnych zákazníkov stali skutoční zákazníci.

Zvýšenie predaja a výkonnosti

Perfektný dizajn vašej webstránky sa na prvý pohľad môže zdať ako postačujúci, ale ani zďaleka to tak nie je. Ak chcete, aby vám z vášho webu návštevníci neutekali preč, je potrebné dbať aj na to, do akej miery je funkčný, zrozumiteľný a ľahko použiteľný vo všetkých prehliadačoch a na všetkých zariadeniach. Práve preto v rámci nášho UX auditu analyzujeme chovanie ľudí na vašej webstránke, na základe čoho tvoríme jej ideálnu štruktúru, a každú maličkosť sústavne testujeme, aby všetko fungovalo tak, ako má.

PPC platená reklama

Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako sa dostať na prvé stránky vo vyhľadávačoch, je PPC reklama. Aby bola čo najefektívnejšia, cielime ju na ľudí, ktorí sa zaujímajú o oblasť, v ktorej pôsobíte. Vaša reklama tak nebude obťažovať tých, ktorých nezaujíma. Naopak, osloví predovšetkým ľudí, ktorí majú o vaše služby či produkty reálny záujem. Spropagovať vaše podnikanie pomocou PPC vám pritom pomôžeme nielen cez vyhľadávače, ale napríklad aj bannermi, Facebook reklamou či reklamou v Youtube videách.

Grafický dizajn, PREPRESS, tlač a prenájom reklamných plôch

Grafický dizajn, PREPRESS a tlač

Na každého nášho klienta nazeráme ako na individuálny projekt a práve vďaka tomu  dokážeme zhotoviť originálne grafické prevedenie všetkých druhov tlačovín (vizitky, letáky, plagáty, brožúry, prospekty, katalógy, vzorkovníky atď. ) reklamných tabúľ a polepov firemných automobilov, interiérových a exteriérových reklamných plôch, reklamných predmetov a textilu. Všetky uvedené materiály vám vieme dodať vo forme grafických podkladov, alebo ako hotové vytlačené produkty.

Prenájom reklamných plôch

V spolupráci s našim partnerom GRYF MEDIA ponúkame našim klientom na prenájom vyše 1000 reklamných plôch typu billboard, bigboard, megaboard, fasáda a backlight na celom území Slovenska. 

Na stiahnutie

Prospekt s kompletnou ponukou
marketingových a reklamných služieb poskytovaných spoločnosťou V+ s.r.o.