VODOSTOP

  inteligentná ochrana pred vytopením

  Hlavná funkcia systému VODOSTOP

  VODOSTOP - vytopená kúpeľňa

  Hlavnou funkciou systému VODOSTOP® je ochrana nehnuteľnosti pred vytopením v dôsledku havárie na vodovodnom rozvode. Pre tieto účely VODOSTOP® využíva sledovanie okamžitého prietoku a sledovanie objemu vody odobratej bez prerušenia.

  Pri prekročení nastaveného limitu odberu vody posiela systém VODOSTOP® SMS, alebo e-mail s výstražným hlásením a predchádza tak možným škodám, ktoré by pritekajúca voda spôsobila. VODOSTOP® umožňuje súčasne kontrolovať prietok studenej aj teplej vody.

  Prečo ochrana so systémom VODOSTOP?

  • šetrí peniaze aj starosti
  • NONSTOP kontrola nad spotrebou vody
  • chráni nehnuteľnosť pred škodami pri havárii vodovodných rozvodov
  • neinvazívna a jednoduchá inštalácia,
  • odhalí dlhodobé úniky vody (napr. pretekajúca voda na toalete) 
  • neobmedzuje bežnú prevádzku nehnuteľnosti
  • funkcia pozastavenia ochrany pri očakávaných veľkých odberoch (napr. napustenie bazénu)
  • ochrana v kritickej dobe (noc, víkendy, dovolenka, prázdniny)
  • online kontrola (Ako kontrola funguje: čo je to Internet vecí a sieť Sigfox?)

  Internet vecí (IOT) a sieť Sigfox

  Čo je to internet vecí, Internet of things (IoT)

  Aj keď si to mnohí neuvedomujú, internet vecí (alebo aj IoT) je takisto ako klasický internet bežnou súčasťou života. Sú to v podstate zariadenia, ktoré spolu komunikujú cez siete ako LPWAN či bežné GSM siete prostredníctvom modulov a odosielajú dáta do cloudu, kde sú následne vyhodnocované. Medzi praktické príklady na využitie IoT môžeme zaradiť sledovanie polohy, meranie rozličných veličín, sledovanie obsadenosti parkovacích miest, monitoring stavu pacientov či diaľkové meranie spotreby vody.

  Komunikačná sieť Sigfox

  Na Slovensku prevádzkuje sieť Sigfox spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia.

  Nízka cena modemov aj pripojenia sú hlavnými dôvodmi pre masové nasadenie miliónov zariadení na Slovensku. Diaľkové sledovanie spotreby energií, starostlivosť o seniorov, poľnohospodárske riešenia v oblasti chovu dobytka či možnosť nájsť vďaka IoT voľné miesto na parkovanie, rovnako, ako to už funguje vo vybraných mestách na Slovensku. To všetko sú riešenia už teraz dostupné prostredníctvom siete pre internet vecí Sigfox.

  Sigfox umožňuje nasadenie riešení v ďalších desiatkach oblastí. Či už je to priemysel, poľnohospodárstvo, spomínaná logistika, inteligentných domácnosti, maloobchode, nehnuteľnostiach či poisťovníctve. 

  V súvislosti s internetom vecí je dôležité spomenúť aj pojem LPWAN. Toto pomenovanie znamená low-power wide-area network, preklade je to nízkoenergetická rozsiahla sieť. A práve vďaka LPWAN dostáva IoT nový rozmer využívania.

  Komu je VODOSTOP určený?

  • maloodberateľom v rodinných domoch, bytoch
  • malým firmám a inštitúciám
  • veľkým spoločnostiam a pre veľké objekty
  • správam budov, mestským a bytovým spoločenstvám
  • školám a iným spoločenským priestorom 
  • športoviskám, wellness/fitness centrám a pod.

  Ako VODOSTOP funguje?

  1Vodomer s elektronickým výstupom

  Vodomer s impulzným výstupom (generátorom impulzov) slúži ako zdroj dát o prietoku vody pre riadiacu jednotku, ktorá ho potom podľa užívateľského nastavenia povoľuje ako bežný odber, alebo signalizuje alarmujúcu informáciu ako odber havarijný. Vodomer monitoruje prietok vody potrubím a vysiela hodnoty prietoku vody do riadiacej jednotky.

  2Elektromagnetický uzatvárací ventil

  V prípade vyššej verzie VODOSTOP®+, s elektronicky ovládaným elektroventilom, systém umožňuje automatické alebo užívateľom nariadené uzavretie prívodu vody.

  3Riadiaca jednotka

  VODOSTOP® nepretržite sleduje prietok odoberanej vody. Len čo množstvo pretečenej vody prekročí užívateľom nastavený limit, vyhodnotí riadiaca jednotka tento stav ako príznak havárie. Vtedy vyšle VODOSTOP® alarmujúcu informáciu. Správa o havárií príde užívateľovi buď formou SMS správy alebo e-mailom.

  Animácia schémy zapojenia systému VODOSTOP®.

  Typy riadiacich jednotiek

  VODOSTOP Uno+ / VODOSTOP Duo+

  VODOSTOP® UNO+/DUO+

  • 1 (UNO+) alebo 2 (DUO+) snímacie hlavice
  • napájanie 230 V
  • notifikácia formou SMS alebo e-mailom
  • ovládanie uzatváracieho elektroventilu 
  • pomocou mobilného telefónu

  Technický popis zariadenia VODOSTOP®.

  VODOSTOP Uno / VODOSTOP Duo

  VODOSTOP® UNO/DUO

  • 1 (UNO) alebo 2 (DUO) snímacie hlavice
  • batériové napájanie (3 – 5 rokov)
  • notifikácia formou SMS, alebo e-mailom

  Technický popis zariadenia VODOSTOP®.

  Zobrazenie údajov

  Webové rozhranie a smartphone aplikácia

  Teraz na Google Play Stiahnuť na App Store

  Webové rozhranie a smartphone aplikácia systému umožňuje zobrazenie všetkých zariadení VODOSTOP®, ktoré klient vlastní s údajmi ako:

  • fyzický stav počítadiel,
  • spotreba a jej časový priebeh,
  • históriu merania,
  • dátum a čas poslednej aktivity,
  • stav komunikácie,
  • umiestnenie zariadení a zobrazenie ich polohy na mape.

  Na stiahnutie

  Logo VODOSTOP

  Logo

  Logo systému VODOSTOP®na stiahnutie vo formátoch PDF, EPS, AI (Adobe Illustrator) alebo PNG.

  KoHa pro

  Držiteľ užívateľského vzoru – patentu,
  názvu a loga VODOSTOP®

  V+ s.r.o.

  Výhradný distribútor systému VODOSTOP®